River Surfing Slovak Open 2013

Prijdite fandiť na River Surfing Slovak Open v Bratislavskom areáli Divoká Voda v Čuňove.
Viac info na Facebooku